A | A | A

HOME   |   WORD LID   |   CONTACT
print deze pagina

studiedagPalSedStudiedag Palliatieve Sedatie

12/12/2019, Vlaams Parlement

Presentaties

Hieronder vindt u alle presentaties van de sprekers op de studiedag Palliatieve Sedatie. 

Klik op de naam om de presentatie te openen, of rechts-klik en selecteer de optie "Link opslaan als..." om ze te downloaden.

Dr. Gert Huysmans, Equipe-arts, voorzitter FPZV: “Het kader”

Anneleen Janssen, onderzoeksmedewerker FPZV: “De huidige praktijk in Vlaanderen, de bevraging”

Lenzo Robijn (MSc), socioloog Onderzoeksgroep Zorg rond het Levenseinde (VUB): “Het onderzoek”

Dr. Marc Desmet, arts PZ, Jessa Ziekenhuis Hasselt: “Een filosofisch-existentiële blik”

Dr. Johan Menten, coördinator PZ, UZ Leuven; Dr. Siegfried Provoost, equipe-arts Netwerk PZ Westhoek-Oostende: “Medisch-technische aspecten”

Guy Hannes, coördinator Palliatief Netwerk Arrondissement Turnhout: “Checklist Sedatie: een nieuw werkinstrument”