A | A | A

HOME   |   WORD LID   |   CONTACT
print deze pagina

Is dit de eerste keer dat u onze website bezoekt?

Lees hier meer over wat palliatieve zorg is en lees hier meer over hoe palliatieve zorg in Vlaanderen georganiseerd is en waaruit het palliatief zorgaanbod in uw buurt bestaat.Over vroegtijdige zorgplanning

Kom hier meer te weten over vroegtijdige zorgplanning of op de website www.delaatstereis.be die volledig in het teken staat van dit thema.Over de netwerken palliatieve zorg

Lees hier meer over de netwerken palliatieve zorg en vind hier een overzicht terug van bij welk netwerk u terecht kunt.

Giften zijn welkom

De Federatie probeert veel te realiseren met weinig middelen. Giften zijn daarom altijd welkom op ons rekeningnummer  IBAN   BE11 4362 1621 1948 en BIC KREDBEBB met vermelding 'gift'. Hartelijk dank!


Een goed doel opnemen ...

... in uw testament (duolegaat) kan fiscaal bijzonder interessant zijn. Klik hier voor meer info.


De Federatie wordt gesteund door:


Doorbraak: PICT aanvaard!

In het Staatsblad werden nieuwe criteria gepubliceerd om de palliatieve patiënt in een vroeger stadium te identificeren. Voortaan zal dit gebeuren aan de hand van diens kwetsbaarheid en niet meer op basis van diens levensverwachting. 

Lees hier het persbericht van minister De Block
Lees hier ons persbericht 
Lees hier meer over de PICT (Palliative Care Indicator Tool)
Studiedag 'Geen kanker, toch palliatief'Acht artsen en verpleegkundigen vertellen over de manier waarop palliatieve zorg op hun afdeling wordt vormgegeven en ervaren. 

Meer info in de uitnodiging  Inschrijven via het WebPlatform


Benefietconcert met de broers Sercu.
Fotoreportage.

Wij zijn trots op het Benefietconcert met de Broers Sercu! Trots dat wij dit konden realiseren met en voor de netwerken palliatieve zorg in West-Vlaanderen. Trots op het resultaat. Maar bovenal apetrots op de Broers Sercu.

De fotoreportage is hier beschikbaar!


Las jij onze nieuwsbrief en tijdschrift al?

Elke maand verschijnt onze nieuwsbrief. Hierin lees je het laatste nieuws terug in verband met palliatieve zorg. 

Elk jaar verschijnt ons tijdschrift. Hierin lees je interviews waarin diverse personen aan het woord komen over palliatieve zorg.

Lees onze nieuwsbrief en/of tijdschrift voor palliatieve zorg hier.