A | A | A

HOME   |   WORD LID   |   CONTACT
print deze pagina

is dit de eerste keer dat u onze website bezoekt?

Lees hier meer over wat palliatieve zorg is, hoe palliatieve zorg in Vlaanderen georganiseerd is en waaruit het palliatief zorgaanbod in uw buurt bestaat.wat is palliatieve zorg?

Klik hier voor de definities palliatieve zorg


wilsverklaring

Klik hier voor meer informatie betreffende de wilsverklaringen

over vroegtijdige zorgplanning


Requiem van twijfel en troost

Requiem van twijfel en troost


Voor meer informatie over en het zelf organiseren van het Requiem van Twijfel en Troost klik hier.

nieuwe publicaties van de Federatie 

Alles over het levenseinde
Wegwijs in palliatieve zorg

Dit volledige naslagwerk biedt een overzicht van alle aspecten van de zorg aan het einde van het leven en helpt om de beste weg te vinden om hier mee om te gaan. Meer info

'NIET ALLEEN als je niet meer kunt genezen' (3 euro): een laagdrempelige brochure met informatie over palliatieve zorg voor de patiënt en zijn/haar omgeving. 

'Samenvatting van de richtlijnen palliatieve zorg' (9 euro): 
handig boekje met steekkaarten van de verschillende pallialine richtlijnen. OPGELET: dit boekje is uitzonderlijk enkel via de Federatie verkrijgbaar! Via mail op info@palliatief.be, telefonisch op 02 255 30 40.

Visienota Palliatieve Zorg 2020
Werken aan morgen, zorgen voor vandaag

bijzondere beroepsbekwaamheid palliatieve zorg

In de rubriek VTO vindt u een aparte webpagina bijzondere beroepsbekwaamheid met meer info over dit thema. Op deze pagina kan u ook doorklikken om een bijkomende vraag te stellen of een opmerking te geven.

op zoek naar een zinvol onderwerp voor een wetenschappelijk onderzoek/thesis?

Klik hier voor meer informatie! 

PICT: instrument voor het identificeren van palliatieve patiënten en de ernst van hun zorgnoden 

Lees hier meer over de resultaten van de PICT-studie

NIEUW: Levenseinde. Naar een ethisch kader. Een werkboek voor zorgverleners

‘Levenseinde. Naar een ethisch kader. Een werkboek voor zorgverleners' (Lannoo Campus) werd geschreven door dr. Ruth Piers PhD, dhr. Linus Vanlaere PhD, mevr. Sylvie Tack PhD, mevr. Annick Vansevenant en de Federatie Palliatieve Zorg Vlaanderen.

Het werkboek biedt ethisch gedreven zorgverleners een stap-voor-stapaanpak met een waaier aan hulpmiddelen en leervormen.

Klik hier voor meer info


De Federatie is op zoek naar een deeltijdse Researchcoördinator !

De Federatie zoekt een deeltijdse Researchcoördinator (m/v) voor indiensttreding vanaf 1 juni 2016. Meer informatie in de vacature. Solliciteren tot en met 23 mei 2016.   

Schijf u nu in voor het 13de Vlaams Congres Palliatieve Zorg ! 

     

Dit jaar organiseert het Palliatief Netwerk Arrondissement Leuven (PANAL), in samenwerking met de stuurgroep research van de Federatie Palliatieve Zorg Vlaanderen, het 13de Vlaams Congres Palliatieve Zorg dat doorgaat in het UZ Gasthuisberg te Leuven op dinsdag 20 september 2016, van 13u tot 18u30. Het thema van dit jaar is 'Kostbare tijd'. 

Klik hier voor meer informatie. Inschrijven kan via deze link.


volg de Federatie nu ook op Facebook ! 


Klik op de afbeelding hierboven of op deze link

oud en moe van dagen: levensmoeheid bij ouderen 

Om artsen en andere zorgverleners te helpen in hun omgang met vragen naar levensbeëindiging in geval van levensmoeheid heeft de Werkgroep PaGe (Palliatieve zorg en Geriatrie) van de Federatie een instrument ontwikkeld om vragen rond het verlies van levensperspectief bij ouderen te verkennen. Klik hier voor een artikel in het Tijdschrift van Geneeskunde en de Flowchart. 


initiatieven van de Federatie in 2016

Zaterdag 23 april 2016: studievoormiddag 'Levensmoeheid bij ouderen'. Meer informatie - inschrijven (voor 21/04/2016 !)
Met de steun van het Vlaams Parlement


Donderdag 12 mei 2016: voorstelling van het werkboek 'Levenseinde. Naar een ethisch kader. Een werkboek voor zorgverleners'. Meer informatie - inschrijven

Dinsdag 20 september 2016: 13de Vlaams Congres Palliatieve Zorg in Leuven. Meer informatie - inschrijven

Donderdag 6 oktober 2016: Vroegtijdige Zorgplanning (VZP) voor personen met dementie, in samenwerking met het Expertisecentrum Dementie Vlaanderen en het woonzorgcentrum De Ruyschaert - Marke:
  • Lancering App 'Voor ik het vergeet'
  • Voorstelling richtlijn 'VZP voor personen met dementie'


volg de Federatie op Twitter!

de Federatie wordt gesteund door:


giften zijn welkom

De Federatie probeert veel te realiseren met weinig middelen. Giften zijn daarom altijd welkom op ons rekeningnummer IBAN BE11 4362 1621 1948 en BIC KREDBEBB met vermelding 'gift'. Hartelijk dank!

een goed doel opnemen ...

... in uw testament (duolegaat) kan fiscaal bijzonder interessant zijn. Klik hier voor meer info