A | A | A

HOME   |   WORD LID   |   CONTACT
print deze pagina
persbericht 10

 

donderdag 23 januari 2014


HUIDIGE PRAKTIJK WILSVERKLARINGEN SCHEPT VALS GEVOEL VAN VEILIGHEID

N.a.v. berichtgeving De Standaard van 23-01-2014 over "Recordaantal wilsverklaringen euthanasie in 2013"

De Federatie Palliatieve Zorg Vlaanderen verspreidt zelf sinds 2009 een allesomvattend document wilsverklaringen 'levenseinde' inclusief voorafgaande wilsverklaring euthanasie (klik hier voor de website, of hier voor het document).
In de mate de meeste wilsverklaringen echter tot stand komen met onvoldoende informatie en te weinig deskundige ondersteuning, leiden ze paradoxaal zeer vaak tot minder goede zorg aan het einde van het leven.

Wat zijn de problemen?

Opdat gedocumenteerde wilsuitingen aan het levenseinde zouden leiden tot betere zorg, is een open dialoog met deskundige zorgverleners onmisbaar, niet alleen bij de uitvoering ervan, maar evenzeer al bij de totstandkoming ervan.

Voor meer informatie: