A | A | A

HOME   |   WORD LID   |   CONTACT
print deze pagina

« terug naar overzicht

Persbericht 1

Vrijdag 27 mei 2011


FEDERATIE PALLIATIEVE ZORG VLAANDEREN BLIJ MET ONDERZOEK TEST-AANKOOP

De Federatie Palliatieve Zorg Vlaanderen is blij met de resultaten van het tweede onderzoek van Test-Aankoop naar de kwaliteit van palliatieve zorg in ons land (de eerste enquÍte dateert van 2007). Het onderzoek toont aan dat de palliatieve zorg in BelgiŽ een grote meerwaarde biedt voor patiŽnten en nabestaanden; niet alleen 'verbetert deze zorg de levenskwaliteit van de patiŽnt' maar ze 'verlengt in bepaalde gevallen zelfs de levensverwachting aanzienlijk'. Opvallend is ook dat de keuze voor euthanasie 'het antwoord is op de therapeutische hardnekkigheid die de patiŽnt ondergaat: die verdubbelt het aantal verzoeken om euthanasie, namelijk van 15% naar 29%', aldus Test-Aankoop.
De Federatie
- is blij met de nadruk van Test-Aankoop op de grote meerwaarde van de aanwezigheid van verplegend personeel, familie en vrienden in de laatste levensfase,
- maar wijst daarnaast in het bijzonder op de noden van de palliatieve patiŽnt in de rusthuissector (waar de kwaliteit ook volgens T-A het minst gewaarborgd is),
- en wijst op de eigen rol van de 'consument' om zelf tijdig de stap naar palliatieve zorg te zetten en daarover te spreken met arts, familie en naasten, cf. Vroegtijdige Zorgplanning - www.delaatstereis.be.

FEDERATIE PALLIATIEVE ZORG VLAANDEREN BLIJ MET GOEDKEURING RESOLUTIE
Ondertussen keurde de commissie Welzijn, Volksgezondheid, Gezin en Armoedebeleid van het Vlaams Parlement op 25 mei jl. een resolutie goed voor een betere ondersteuning van de palliatieve zorg en met name een betere financiering van de netwerken palliatieve zorg. Het voorstel van resolutie, ingediend door Griet Coppť, Cindy Franssen, Katrien Schryvers, Danielle Godderis-T'Jonck, Mia De Vits en Lies Jans, werd door alle partijen goedgekeurd met uitzondering van Open VLD, dat zich onthield. (Klik hier voor verslag Handelingen 25 mei 2011.) Geen sterke palliatieve zorg zonder sterke netwerken. Voor meer informatie: Paul Vanden Berghe, directeur FPZV, 0497 32 23 10.