A | A | A

HOME   |   WORD LID   |   CONTACT
print deze pagina
persbericht 7

 

donderdag 7 februari 2013

honorarium advies van tweede arts bij euthanasie

n.a.v. bericht in De Standaard vandaag, overgenomen door VRT De Redactie

 

1.      De Federatie Palliatieve Zorg Vlaanderen staat achter dit honorarium. Advies verlenen met betrekking tot een euthanasievraag vergt tijd en deskundigheid van een professional, en dient vergoed.

2.      Als representatieve koepelorganisatie palliatieve zorg in Vlaanderen vragen wij betrokken te worden bij de aanpassingen aan het KB in kwestie, zodat gegarandeerd kan worden dat (a) voldoende palliatieve deskundigheid in rekening genomen wordt, en (b) dat alle artsen die in de palliatieve zorg werkzaam zijn, en over de nodige opleiding en ervaring beschikken, ook voor dit honorarium in aanmerking zouden komen. Wij verzetten ons tegen elke monopolisering van dit honorarium door welke organisatie of artsengroep dan ook, die voorbij zou gaan aan het werk van palliatief artsen en equipes:

3.      Alle palliatief artsen leveren nu reeds dit advies en doen dit deskundig, waar mogelijk in samenwerking met een multidisciplinair team van verpleegkundigen, psychologen, sociaal werkers, pastores en vrijzinnig humanistisch consulenten. Het is een zeer slecht signaal als patint of bevolking uit de berichtgeving zou afleiden dat zij voor een euthanasievraag bij een apart circuit terecht zouden moeten.

4.      Patinten zijn niet enkel het slachtoffer wanneer artsen afhaken omdat zij niet vergoed worden voor hun advies bij euthanasie. Patinten en hun omgeving lijden ook onder de onderbezetting en beperkte financiering van de palliatieve zorgverstrekkers in ziekenhuizen, woonzorgcentra en equipes voor palliatieve thuiszorg. Anno 2013 gebeurt bijna n op twee van de niet plotse overlijdens in Vlaanderen met begeleiding van een vorm van gespecialiseerde palliatieve zorg. Maar de financiering is deze realiteit niet gevolgd.

 

Voor meer info:

Dr. Gert Huysmans, voorzitter Federatie Palliatieve Zorg Vlaanderen, 0475 45 69 59 – Paul Vanden Berghe PhD, directeur FPZV, 0497 32 23 10

 

De Federatie heeft een duidelijk standpunt van zorg en engagement bij euthanasie. Klik hier voor dit standpunt.