A | A | A

HOME   |   WORD LID   |   CONTACT
print deze pagina
persbericht 8

 

dinsdag 25 juni 2013


Twee nieuwe, grootschalige studies onderbouwen het pleidooi voor meer palliatieve zorg door de drie Federaties palliatieve zorg van ons land:

  1. Een nieuwe studie van het InterMutualistisch Agentschap (IMA, 24.972 patiënten) bevestigt o.m. dat interventie van multidisciplinaire begeleidingsequipes voor palliatieve thuiszorg 'het risico vermindert op opnames in acuut ziekenhuis tijdens de laatste levensmaand' en 'beveelt aan om palliatieve zorg in het thuismilieu en de woonzorgcentra te versterken'. Dit komt het comfort van de patiënt sterk ten goede en vermindert tegelijk onnodige en dure ziekenhuisopnames.
  2. Uit een nieuw Cochrane-review (op basis van 23 studies met in totaal 37.561 patiënten en 4.042 mantelzorgers) bleek dat de kans om thuis te sterven verdubbelt wanneer de patiënt palliatieve thuiszorg krijgt. Palliatieve thuiszorg hielp ook de symptoomlast die men ervaart ten gevolge van de gevorderde ziekte, te verminderen, zonder de rouw bij de mantelzorgers te vergroten na het overlijden van de patiënt. Op basis van deze resultaten adviseert men dat patiënten die thuis willen sterven palliatieve thuiszorg aangeboden moeten krijgen.

Naar aanleiding hiervan vragen de drie Federaties de federale overheid nieuwe beleidsmaatregelen om de stilstand in palliatieve zorgondersteuning sedert 2008 ongedaan te maken, in het bijzonder om bijkomende middelen voor:

  1. multidisciplinaire begeleidingsequipes voor de palliatieve thuiszorg,
  2. maatregelen voor palliatieve bewoners van rust- en verzorgingstehuizen en
  3. versterking van de palliatieve supportteams in de ziekenhuizen.

Meer info:

Studie IMA-AIM: Gielen B., De Gendt C., De Schutter H., Henin E., Ceuppens A., Peltier A., Di Zinno T., Guillaume J. (2013), Hospitalisaties bij het levenseinde van kankerpatiënten, InterMutualistisch Agentschap, Stichting Kankerregister, 82 p.
www.ima-aim.be/nl/imaweb/news
Contactpersoon Nederlandstalig: dr. Ann Ceuppens, 02 778 93 30
Contactpersoon Franstalig: dr. Alex Peltier, 02 246 44 87

Cochrane-review: Gomes B., Calazani N., Curiale V., McCrone P., Higginson I.J., (2013), Effectiveness and cost-effectiveness of home palliative care services for adults with advanced illness and their caregivers, Cochrane Database of Systematic Reviews, 6.