A | A | A

HOME   |   WORD LID   |   CONTACT
print deze pagina
persbericht 9

 

donderdag 10 oktober 2013


Naar aanleiding van berichtgeving omtrent Nederlands rapport dat palliatieve sedatie in 1 op 10 gevallen niet goed uitgevoerd wordt (De Morgen, Knack, Radio Een, ...)

In Vlaanderen bestaat er sinds 2011 een wetenschappelijke praktijkrichtlijn PALLIATIEVE SEDATIE met ondersteunend een folder voor het brede publiek en een praktische vouwkaart voor artsen en zorgverstrekkers (inclusief medicatieschema), en aandacht voor alle andere aspecten van de praktijk (definitie en doel, indicatie, voorwaarden, voorbereiding, uitvoering en zorg, opvolging en aanvullende maatregelen, bv. m.b.t. voeding en vocht).

Deze praktische richtlijn werd ontwikkeld in de schoot van de Federatie Palliatieve Zorg Vlaanderen vzw, o.l.v. prof. dr. Bert Broeckaert (KULeuven), door de stuurgroep Ethiek, m.m.v. vooraanstaande palliatieve experten uit het veld. Ze wordt gebruikt in de vormingsopdracht van de Netwerken Palliatieve Zorg. Palliatief specialisten in ziekenhuizen, woonzorgcentra en de thuiszorg ondersteunen hiermee hun collega's die minder ervaring hebben in deze normale medische praktijk, die wel specifieke deskundigheid vergt. Palliatieve zorg is niet alleen 'de hand vasthouden', maar ook een wetenschappelijke expertise.

Deze internationaal gewaardeerde richtlijn en dito ondersteunend materiaal zijn nog te weinig gekend.

Definitie uit de richtlijn: palliatieve sedatie betekent dat een terminale patiënt medicatie krijgt om zijn bewustzijn te verlagen en dit zoveel als nodig om een of meer weerbarstige ('refractaire') symptomen onder controle te krijgen.

Meer informatie: Paul Vanden Berghe, directeur, 0497 32 23 10, www.pallialine.be - www.palliatief.be