A | A | A

HOME   |   WORD LID   |   CONTACT
print deze pagina

publicaties » wetgeving

Deze pagina is nog in volle ontwikkeling.

algemeen

netwerken palliatieve zorg / samenwerkingsverbanden palliatieve zorg

palliatieve thuiszorg (= multidisciplinaire begeleidingsequipes voor palliatieve verzorging of MBE's)

woonzorgcentra

palliatieve supportteams in ziekenhuizen (PST's)

palliatieve zorgeenheden in ziekenhuizen (PZE's)

in verband met terugbetaling, tegemoetkoming, palliatief verlof