A | A | A

HOME   |   WORD LID   |   CONTACT
print deze pagina

Meer dan 1000 deelnemers op 16e Vlaams Congres Palliatieve Zorg

FPZV voorzitter Dr. Gert Huysmans tijdens het congres

“Hoe houden we het hoofd boven water als je weet dat je afscheid moet nemen van alles dat je lief is?”

Met die vraag in zijn welkomstwoordje vatte onze voorzitter Dr. Gert Huysmans het thema samen van het 16e Vlaams Congres Palliatieve Zorg, dat op dinsdag 15 oktober meer dan 1000 belangstellenden naar het Kursaal van Oostende bracht. Onder het thema ‘Boven water’ belichtte het congres de gevoelens in de laatste levensfase.

Natacha Waldmann, schepen van Welzijn en Zorg die de stad Oostende vertegenwoordigde, zei dat het een enorme eer was het congres te mogen ontvangen.

“Als stad hebben we te maken met een dubbele vergrijzing, zowel van de eigen inwoners als via de pensioenmigratie,” zei ze in haar openingsrede. “Als lokaal bestuur vinden we het belangrijk dat we alle inwoners van de stad een waardig levenseinde kunnen aanbieden.”

Ze loofde ook de “vooruitstrevende thema’s” die op het congres behandeld werden.

ontvangst congrs 2019Het onderwerp ‘emoties in de laatste levensfase’ werd inderdaad gedurfd en gevarieerd benaderd (zie samenvatting onderaan dit artikel). Prof. Antoon Vandevelde keek met een filosofische blik naar ‘de broosheid van geluk,’ en prof. Paul van Tongeren deed deels hetzelfde met het delicate onderwerp ‘willen sterven’ en euthanasie. Dr. Martine Burin stoelde haar discours over angst en palliatieve zorg ook op het werk van filosofen, maar keek tegelijk ook door de pragmatische bril van haar dagelijks werk als ouderenpsychiater.

Meer praktische presentaties kwamen er van Prof. dr. Lieve Van Den Block, Dr. Katrien Cordemans en Nadia Maet, alle drie betrokken bij het VZP+ programma dat vroegtijdige zorgplanning implementeert in woonzorgcentra, van Koen Vermeulen die met zijn dynamisch betoog over ‘passie en toewijding in vrijwilligerswerk’ de zaal nieuwe energie bezorgde.

FPZV voorzitter Gert Huysmans keek dan weer met kritische maar ook hoopvolle blik naar het heden en de toekomst van de palliatieve zorg.

Het geheel werd muzikaal omlijst door Ooievaar, een kleinkunst en poprock band uit Brugge.

Bondig overzicht van de presentaties

Prof. Antoon Vandevelde, filosoof & econoom (KULeuven): “(On)eindig. Over de broosheid van geluk.”

Kan filosofie (en/of religie) ons helpen te leven, en te sterven? Soms wel, soms niet. Te veel streven om te beantwoorden aan geluksideaal kan ongelukkig maken. Geluk is niet alleen maar een verzameling leuke ervaringen, maar hangt af van de waardering van anderen en die is nooit gegarandeerd.

Dr. Martine Burin, Ouderenpsychiater Ziekenhuis Oost-Limburg: “Is doodgaan ophouden met sterven van angst? Over angst en palliatieve zorg.”

Beïnvloedt de dood überhaupt ons eigen dagelijkse bestaan en wat is de betekenis ervan in een palliatieve setting? Conclusie: Ja, we zijn allemaal bang om dood te gaan, alleen beseffen we het niet. Culturele tradities helpen om met ons doodsbesef om te gaan. Palliatieve zorg is beste middel om met onze vrees voor de dood om te gaan.

Prof. dr. Lieve Van Den Block (Professor Aging and Palliative Care VUB), Dr. Katrien Cordemans (huisarts, CRA in een WZC en VZP+  trainer) en Nadia Maet (Coördinator opname en begeleiding in een zorgcentrum, VZP+ interventie groep): “Vroegtijdige zorgplanning in woonzorgcentra. Durf ik? Kan ik? Mag ik?”

Wat zorgt ervoor dat vroegtijdige zorgplanning (VZP) werkt in een woonzorgcentrum? Waarom het VZP+ programma? Omdat VZP in de praktijk brengen moeilijk blijkt. De sprekers vertellen hoe het VZP+ project is ontwikkeld, welke concrete activiteiten en componenten het omvat en hoe het door de sector is geëvalueerd.

Dr. Gert Huysmans, Equipe-arts, voorzitter FPZV: “Palliatieve zorg van nu en straks: een blik op de toekomst”

Een kritisch oog en hoopvolle blik naar hoe het momenteel met het palliatief werkveld gesteld is en welke uitdagingen haar te wachten staan. “Palliatieve zorg moet de kiezel zijn in de schoen van de reguliere zorg. Het staat voor kwaliteitsvol en aanvaardbaar sterven als vertrouwd en te vertrouwen perspectief.” Huysmans roept ook iedereen op om Ambassadeur van de Palliatieve Zorg te worden.

Prof. Paul van Tongeren, Filosoof (Universiteit Nijmegen): “Willen sterven. Over de autonomie en het voltooide leven.”

In het debat rond euthanasie (willen sterven) is er een evolutie van barmhartigheid met het lijden naar het benadrukken van autonomie. Het principe van autonomie lijkt vanzelfsprekend maar is dat niet. En bij één van de laatste overblijvende existentiële keuzes, die voor de dood, is het belangrijk te praten over de twijfel bij die keuze. En dat we bij de persoon blijven, ook al kunnen we niets doen.

Koen Vermeulen, Sociaal werker, ondernemer VrijwilligerswerkWerkt: “Doodgraag. Over passie en toewijding in vrijwilligerswerk”

Wat is er nodig om anno 2019 sterk vrijwilligerswerk te organiseren? Belangrijke aspecten voor vrijwilligers: goesting (motivatie), beleidskader en leiderschap (zich geapprecieerd voelen). Vrijwilligersvriendelijke organisaties zijn niet systeem-centraal maar gast-centraal.

Een organisatie van: