A | A | A

HOME   |   WORD LID   |   CONTACT
print deze pagina

Vrijwilligers, onvervangbaar in de palliatieve zorg

Afgelopen woensdag is in Kortrijk de Warmste Week van start gegaan. Opmerkelijk verschil dit jaar is dat mensen niet enkel worden uitgenodigd om acties te organiseren om goede doelen financieel te steunen, maar zich ook vrijwilliger kunnen stellen. Palliatieve zorg is bij uitstek een sector die leeft dankzij vrijwilligerswerk, en die meer dan 30 jaar geleden werd opgericht door vrijwilligers. Ook vandaag spelen ze nog altijd een onvervangbare rol. Wij zochten één van hen op.

Ana Yael Gonzalez“We zijn u heel erg dankbaar, en we bewonderen u om de lieve warmte waarmee jij met mensen omgaat.” Wanneer Ana Yael Gonzalez deze SMS-boodschap leest, is ze zichtbaar ontroerd. Ze werkt sinds twee en een half jaar als vrijwilligster voor Palliatieve Hulpverlening Antwerpen (PHA), en dit soort berichten van naasten van palliatieve patiënten die ze heeft begeleid, zijn erg bemoedigend.

“Als je zoiets krijgt, dat maakt je dag en motiveert je om verder te doen,” zegt ze. “En het toont ook aan dat dit vrijwilligerswerk belangrijk is.”

Ana Yael gaat één keer per week op huisbezoek, en dat biedt ook haar een rustpunt in een jachtig leven.

“Het gaat erom naar de patiënt te luisteren, het gaat om hun existentiële en spirituele noden. Dat is een magisch moment, die ‘communie’ – niet noodzakelijk religieus – is voor hen nodig om sereen te kunnen vertrekken,” zegt ze.

Op die manier vervullen vrijwilligers een essentiële rol in de palliatieve zorg – ze bieden patiënten een diep-menselijk contact, iets waar professionele zorgverleners met hun drukke agenda’s niet altijd de tijd voor vinden.

Ana Yael geeft aan dat ze ook een andere belangrijke rol in de netwerken palliatieve zorg vervullen. “Wij zijn een knooppunt voor andere delen van de equipe. We scannen de omgeving van de patiënten, houden in het oog of alles in orde is; als dat niet zo is, waarschuwen we anderen in het netwerk.”

En om haar appreciatie voor dat netwerk van collega’s en vrienden te tonen, heeft Ana Yael in het kader van de Warmste Week een cultuuravond ten voordele van PHA georganiseerd.

Het vrijwilligerswerk in de palliatieve zorg is voor Ana Yael zelf ook erg verrijkend.

“Het heeft mijn perspectief op het leven veranderd. Nu wil ik elk moment laten tellen op een positieve manier. Ik ben me nu meer bewust van mijn innerlijke ruimte, alles draait rond de inhoud van zaken,” zegt ze. “En als vrijwilliger zie je dat je veel kan betekenen, dat je aanwezigheid veel belang heeft.”

Als FPZV sluiten wij ons graag bij deze observatie aan, en maken we van de gelegenheid gebruik om alle vrijwilligers in palliatieve zorg warm te bedanken voor hun onontbeerlijke toewijding en inzet.

cultuuravond

In het kader van de Warmste Week organiseerde Ana Yael zelf een cultuuravond ten voordele van PHA.