A | A | A

HOME   |   WORD LID   |   CONTACT
print deze pagina

info & steun » vroegtijdige zorgplanning


Vroegtijdige Zorgplanning is een proces van continu overleg tussen patiënt en zorgverlener(s) dat gericht is op het uitklaren van waarden en wensen van de patiënt ten aanzien van zijn (toekomstige) palliatieve zorg (zorg aan het levenseinde), dat bij voorkeur ook gecommuniceerd wordt met familieleden en/of belangrijke naasten, in het bijzonder met het oog op het aanduiden van een (benoemde) vertegenwoordiger.


De vertrouwenspersoon in de wet op de patiëntenrechten is een persoon die samen met de patiënt bepaalde rechten uitoefent. Hij staat de patiënt bij maar heeft geen enkele juridische bevoegdheid om de rechten van de patiënt uit te oefenen. Dit houdt dus in dat de patiënt nog in staat is zijn rechten uit te oefenen. De vertrouwenspersoon komt ook voor in de wet op de euthanasie en heeft daar een beperkte rol: namelijk de behandelende arts op de hoogte stellen van de aanwezigheid van een voorafgaand verzoek om euthanasie van de patiënt. De patiënt kan om het even wie als vertrouwenspersoon meenemen naar een contact met de zorgverstrekkers. 

De vertegenwoordiger staat als het ware in de schoenen van de patiënt. Hij treedt op in naam van de patiënt als deze niet meer in staat is zijn wil te vormen of uit te drukken. Hij treedt dus enkel op in geval van wilsonbekwaamheid van de patiënt. De patiënt kan elke meerderjarige persoon aanduiden als zijn vertegenwoordiger. Als hij niemand heeft aangeduid bepaalt de wet op de patiëntenrechten in welke volgorde familieleden als vertegenwoordiger kunnen optreden: partner, meerderjarig kind, ouder, meerderjarige broer of zus.

Meer informatie over vroegtijdige zorgplanning op de website: www.delaatstereis.be