A | A | A

HOME   |   WORD LID   |   CONTACT
print deze pagina

Webinar Symptoomcontrole en palliatieve zorg

voor COVID-19-patiënten

Op 12 en 27 november organiseerden we de webinar “Symptoomcontrole en palliatieve zorg voor COVID-19-patiënten” in samenwerking met Hogeschool Howest. De webinar geeft een overzicht van de symptomen, symptoombestrijding en palliatieve zorg bij COVID-19 en staat open voor alle artsen en verpleegkundigen die werken met ernstig zieke COVID-19-patiënten, zowel in ziekenhuizen, de thuiszorg, woonzorgcentra als andere voorzieningen. De webinar is gebaseerd op de Pallialine-richtlijnen en kwam tot stand met steun van het Fonds Dr. Daniël De Coninck, beheerd door de Koning Boudewijnstichting.

  
(Klik hier voor de flyer)

Heb je de webinar gemist?

- Je kan de webinar hier gratis herbekijken.

- Je kan de inhoud terugvinden in de volgende e-courses (gratis ter beschikking via www.howest.be/nl/covid19):

FAQ: Symptoomcontrole en palliatieve zorg bij COVID-19-patiënten

Tijdens de webinar hadden deelnemers de kans om vragen te stellen. We zetten de meest gestelde vragen en antwoorden hieronder op een rij.
1.   ALGEMENE VRAGEN

Voor algemene vragen over palliatieve en terminale zorg verwijzen we graag door naar:

1) de richtlijnen palliatieve zorg (dyspnoe, palliatieve sedatie, vroegtijdige zorgplanning …), te raadplegen via www.pallialine.be 

2) de expertise palliatieve zorg aanwezig binnen uw eigen regio

 • in de thuiszorg en woonzorgcentra kan u contact opnemen met de multidisciplinair begeleidingsequipe (MBE). Op onze website kunt u de palliatieve thuiszorgequipe in uw regio zoeken.
 • in de ziekenhuizen kan u contact opnemen met het palliatief support team (PST)

2.   VEILIGHEID EN BESCHERMING

Zijn er tips in verband met de praktische aanpak van een huisbezoek bij een palliatieve patiënt?

Volgende maatregelen dienen in acht genomen te worden:

 • zorg voor een goede verluchting in de kamer (raam open)
 • draag het nodige beschermingsmateriaal
 • houd voldoende afstand
 • beperk het aantal personen in 1 ruimte
 • beperk zo mogelijk de contacttijd

Voor meer informatie verwijzen we door naar:

3.   HOEST

Welke soort hoestremmers kunnen ingezet worden bij COVID-patiënten in de terminale fase?

Bij de medicamenteuze symptomatische behandeling van hoest kunnen volgende hoestremmende middelen ingezet worden:

 • dextromethorfan 4-6 dd 15 mg p.o.
 • codeïne 6 dd 10-30 mg p.o. (in combinatie met laxativum). Codeïne wordt van oudsher als de standaard van hoestremmende middelen beschouwd, maar morfine is waarschijnlijk even effectief
 • dihydrocodeïne 10-20 mg 3 à 4 x per dag, is vermoedelijk binnen de codeïne-groep het sterkst hoestremmend, met de minste sedatie
 • slow release morfine 2 dd 10-20 mg p.o. (in combinatie met laxativum). Als de patiënt al morfine gebruikt, de dosering verhogen met 50%
 • bij droge hoest, niet reagerend op opioïden, is effect beschreven van paroxetine 1 dd 20 mg p.o. en van gabapentine 2 dd 100-800 mg

Voor meer informatie verwijzen we door naar de Pallialine-richtlijn “Hoesten” (2010)

 

4.    KORTADEMIGHEID

Wanneer kies je bij de behandeling van kortademigheid voor morfine en/of voor sedativa? Waarop baseer je die keuze?

Medicamenteuze behandeling van kortademigheid:

 • Morfine is eerste keuze
  Ter verlichting van kortademigheid bij patiënten in de palliatieve fase gaat de voorkeur uit naar een behandeling met morfine. Dit is het meest effectieve middel bij de behandeling van dyspnoe.
 • Combinatie met sedativa
  Overweeg bij onvoldoende effect van morfine, zeker als angst en spanning een rol lijken te spelen, toevoeging van een benzodiazepine.

Voor meer informatie verwijzen we door naar de richtlijn “Dyspnoe in de palliatieve fase” (2015), IKNL

5.   ZUURSTOF

Wat is de plaats van zuurstof bij palliatieve COVID-patiënten?

Het is belangrijk het onderscheid te maken tussen zuurstof als supportieve therapie die de overleving verbetert en het gebruik van zuurstof voor de symptoomcontrole van kortademigheid bij terminale patiënten. Voor dit laatste is de plaats van zuurstof beperkt.

Voor meer informatie verwijzen we door naar de praktijkleidraad “Zuurstof in woonzorgcentra tijdens COVID" (stap 6: beoordeling nood aan zuurstoftherapie bij palliatieve patiënten)

6.   VENTILATOR

Mogen ventilatoren gebruikt worden bij COVID-patiënten?

Het ECDC (European Centre for Disease Control) heeft in haar recente advies aangegeven om luchtstromen van persoon naar persoon te vermijden, en dus geen ventilatoren te gebruiken.

Voor meer informatie verwijzen we door naar:

 

7.   TERMINALE FASE

Hoe kun je bepalen wanneer een COVID-19 patiënt zich in de palliatieve/terminale fase bevindt?

PICT en PPS zijn hulpmiddelen om te beoordelen in welke mate een patiënt als palliatief beschouwd kan worden, maar zullen in deze specifieke situatie niet altijd helpend zijn. Snelle achteruitgang met onmogelijkheid tot slikken van medicatie, wegvallen van eetlust en dorst en toenemend bewustzijnsverlies zijn tekens van de terminale fase, maar soms weet je het simpelweg niet zeker.

Vragen over de webinar? Neem contact op met Aude Defurne via aude.defurne@palliatief.be