A | A | A

HOME   |   WORD LID   |   CONTACT
print deze pagina

Webinars Federatie Palliatieve Zorg Vlaanderen

4 en 6 februari: 'Vroegtijdige Zorgplanning - Over het hoe en waarom' 

In samenwerking met Domus Medica organiseert de Federatie Palliatieve Zorg Vlaanderen een webinar over vroegtijdige zorgplanning (VZP).

VZP  is een proces van overleg en communicatie tussen patiënt, naasten en zorgverleners over thema’s zoals kwaliteit van leven, bekommernissen over de huidige of toekomstige gezondheid, en het opstellen van zorgdoelen. Toekomstige zorg op tijd plannen, voldoende tijd nemen om hierover na te denken en goed geïnformeerde keuzes maken, biedt rust en duidelijkheid voor patiënten en hun familie alsook voor het betrokken zorgteam.

Op dit moment wordt VZP echter nog vaak opgestart n.a.v. een medisch noodgeval of wanneer de patiënt zich in de terminale fase bevindt. Dikwijls is dit te laat om de zorg goed af te stemmen. Een belangrijke sleutelfiguur bij het tijdig opstarten van VZP, vóór deze situaties zich voordoen, is de huisarts, CRA of verpleegkundigen in de huisartsenpraktijk of het woonzorgcentra. Vooral de huisarts en verpleegkundigen kennen de medische, familiale, en sociale context van de patiënt. De patiënt voelt zich vaak ook het meest comfortabel om VZP met hen te bespreken. De Nationale Commissie Artsen – Ziekenfondsen heeft om deze reden een nieuw nomenclatuurnummer uitgewerkt zodat huisartsen hier meer aandacht en tijd voor kunnen nemen.

Het doel van de webinar ‘Vroegtijdige zorgplanning – over het hoe en waarom’  is om huisartsen, verpleegkundigen, CRA’s en andere hulpverleners  informatie en handvaten te geven voor het uitvoeren van een tijdig en kwalitatief VZP-proces.

De webinar geeft antwoord op de volgende vragen:

Sprekers

Data
U kan kiezen uit twee tijdstippen om deze webinar te volgen, beide webinars bevatten dezelfde informatie.

Prijs

Inschrijven via de website van Domus Medica

Accreditatie is aangevraagd voor Ethiek en Economie

8 februari: 'De Verbinddoos en het Amforagesprek als toegangspoort tot een diepgaand gesprek over het (einde van het) leven'

      

In deze webinar maak je kennis met de Verbinddoos en hoor je hoe je dit instrument kan inzetten om met een patiënt over (einde-)levensvragen in gesprek te gaan. Enkele praktijkvoorbeelden komen aan bod, bijvoorbeeld over werken met de Verbinddoos in de ouderenzorg.

Daarnaast krijg je toelichting over het Amforagesprek of het eindelevensgesprek. Dit gesprek vertrekt vanuit een interview met een patiënt of bewoner. Nadien werk je dit interview uit in een verhaal en in een boekje. Je verneemt ook meer over de vierdaagse training ‘Afscheid dat verbindt,’ waarin cursisten leren deze eindelevensgesprekken te voeren en uit te werken tot een boek.

Deze webinar is vooral informatief en ter inspiratie. Na de sessie kan je zelf met de Verbinddoos aan de slag. Voor het optekenen van een eindelevensverhaal is een training vereist. 

Spreker
Hilde Ingels, Amfora vzw en auteur van het boek 'Afscheid dat verbindt'

Data
U kan kiezen uit beide tijdstippen om de webinar te volgen, beide webinars bevatten dezelfde informatie:

Inschrijven via het webplatform (klik bij 'evenementen')

Deze webinar is gratis.

 Meer info? Vragen?

www.amfora.vlaanderen

www.afscheiddatverbindt.be

Heb je vragen over de inhoud van de webinar? Contacteer dan hilde.ingels@gmail.com

Met praktische vragen kan je terecht bij ineke.vanthuyne@palliatief.be, tel 02 255 30 47