A | A | A

HOME   |   WORD LID   |   CONTACT
print deze pagina

Werelddag PZ 2019 logoPalliatieve zorg, een recht voor iedereen

Op 12 oktober is het Werelddag Palliatieve zorg, met als thema “Mijn zorg, Mijn recht”.

Palliatieve zorg is iets waar elk van ons mee te maken krijgt. Vroeg of laat kan het gebeuren dat iemand uit je omgeving of jijzelf, baat heeft bij palliatieve zorg.

Gelukkig leven we in een land waar we over goed uitgebouwde palliatieve zorgstructuren beschikken. Maar de vraag is hoe prioritair die is voor onze beleidsmensen, en of zij bereid zijn om er voldoende financiële middelen voor vrij te maken. Zeker wanneer de vraag ernaar zal toenemen, niet enkel door de vergrijzing van de bevolking en betere zorgplanning, maar ook door het groeiende bewustzijn van de meerwaarde die palliatieve zorg kan bieden in vroegere stadia van de terminale aandoening.

Indien de palliatieve zorg daarvoor niet de aangepaste mankracht en financiële middelen krijgt, kan ze nooit haar plaats innemen als derde pijler, naast de preventieve en de curatieve gezondheidszorg.

Daarom sluiten wij ons graag aan bij het thema van de Werelddag voor Palliatieve Zorg 2019 die op 12 oktober wordt gevierd: ‘Mijn zorg, mijn recht’ (My Care, My Right). Hiermee benadrukken wij dat palliatieve zorg een volwaardig deel is, en moet zijn, van de basisgezondheidszorg. En tonen we ook onze solidariteit voor zorggemeenschappen in landen waar dat nog niet zo is. Want palliatieve zorg is een recht voor iedereen.

 

Wat kan u doen?